News

LIEDESC ZËNZA AUTO TL SÜDTIROL

Chertes y tarifes dl trasport publich local

Stimà viagiadëur, stimeda viagiadëura,

l’Agenzia per la mubiltà à metù adum duta la nfurmazions che reverda i tituli de viac y la tarifes di trasporc publics dl Südtirol te na brosciura comota y saurida da liejer. La brosciura vën ora te na edizion ajurneda cun la nuviteies n cont dl EuregioFamilyPass nuef che remplazea l Südtirol Pass family.

Tla brosciura vëniel descrit coche l sistem de trasport publich ntegrà funzionea, ce sortes de chertes che l ie y chi che n à la rejon, co se les damandé y tant che les costa, la tarifes curespundëntes ma nce ndicazions sun co tò pea la roda o l cian, o cufri  y cosses d’uni sort.

N abina nce nfurmazions de utl generel per chi che ie de viac, sciche p.ej. i dërc y i duvieres de chi che furnea o coche l sistem de cunvalidazion funzionea o cie fé tl cajo de problems cun la chertes de viac.

Tla ultima plates iel i cuntac di servijes de nfurmazion.

Furné liedesc zënza auto… ie puscibl!

Agenzia provinciale per la mobilità

 

Servizi